Sunday, 3 April 2016

Konsep PelajarBijak

KONSEP PELAJARBIJAK 


Pelajar mempunyai masalah dalam ulangkaji tetapi bagaimana hendak menyelesaikan?? 
 Apa Konsep PelajarBijak tawarkan??

Jawapan: PelajarBijak menawarkan tiga konsep iaitu RANCANG,BUAT DAN PANTAU.

1. Rancang
  • Kebanyakan pelajar gagal disebabkan jurang ulangkaji.
  • Ramai yang tidak melakukan ulangkaji secara berterusan kerana tiada perancangan yang sistematik.
(Program PelajarBijak menyediakan PERANCANGAN PINTAR dalam membantu pelajar melakukan ulangkaji secara lebih sistematik.)

2. Buat
  • Pelajar buat latihan mengikut senarai yang telah dirancang secara sistematik melalui Program PINTAR PelajarBijak.
  • Latihan disediakan secara terus melalui Program PINTAR PelajarBijak.
(Melalui latihan yang berterusan, ia lebih mudah membantu pelajar meningkatkan tahap kefahaman mereka.)

3. Pantau
  • Pemantauan ibu bapa lebih mudah dengan hanya melihat pada warna sahaja. Hijau- anak selesaikan tugasan. Merah- anak tidak menyelesaikan masalah.  
  • Dengan adanya keputusan, ibu bapa tahu tahap kelemahan anak dengan lebih spesifik di dalam topik sesuatu subjek. 
(Program PelajarBijak menyediakan konsep pemantauan PINTAR paling mudah dan cepat. Hanya 3 MINIT DIPERLUKAN setiap bulan.)

Time Table yang Sistematik

Sistem Pemantauan yang Mudah dan Cepat

Kelemahan Topik dapat Dikenalpasti dengan lebih Spesifik 


No comments:

Post a Comment