Thursday, 24 March 2016

Keunikan PelajarBijak


Kenali Keunikan PelajarBijak

  • Jadual telah disediakan, hanya perlu klik dan jawab soalan.
  • Ulangkaji topik lebih mudah dilaksanakan secara lebih terancang.
  • Pembahagian waktu belajar menjadi lebih sistematik.
  • 20,000 soalan mampu dibuat dalam setahun secara santai. 


  • Pemantauan aktiviti & pencapaian anak lebih mudah dilakukan. 
  • Walaupon pemantauan hanya dilakukan sekali sebulan, tetapi analisanya sama seperti membuat pemantauan setiap hari.
  • Kaedah paling cepat, hanya 3 minit diperlukan setiap bulan.
  • Ibu bapa lebih mudah mengetahui tahap keupayaan sebenar anak dari masa ke semasa secara lebih spesifik & sistematik.

No comments:

Post a Comment